Time Use and Sustainability: Do New Time Use Patterns Provide a Key towards a More Sustainable Society?
Research Project , 2015 – 2018

Det finns ett starkt behov av att hitta nya handlingsvägar för att uppnå tvågraders-målet. Syftet med det här projektet är att undersöka på vilket sätt som nya tidanvändningsmönster kan stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle. I delstudie ett kommer FÖRÄNDRINGAR I TIDSANVÄNDNINGSMÖNSTER från 1991 och framåt att analyseras baserat på data från Statistiska centralbyrån. Detaljerade analyser kommer att genomföras avseende vilka konsekvenser förändringarna har både för individers klimatpåverkan och för deras välbefinnande. Det sista steget i denna delstudie är att identifiera livsstilar som förenar en låg klimatpåverkan med ett högt välbefinnande. Delstudie två kommer att analysera konsekvenser av ökad ARBETSTIDSAUTONOMI, vilket handlar om en personalpolitik som möjliggör att individens behov och önskemål styrs arbetstidens längd. Göteborg stad har nyligen beslutat om att ge alla anställda rätt att välja mellan att arbeta heltid eller deltid. Sociologen Jörgen Larsson är projektledare. Han har för närvarande en post-doc anställning på Chalmers. Han kommer att genomföra projektet med stöd av miljöforskaren Jonas Nässén på Chalmers, ekonomen Erik Lundberg på Handelshögskolan i Göteborg, samt en referensgrupp med tjänstemän på lokal, regional och nationell tjänstemän.

Participants

Jörgen Larsson (contact)

Senior Researcher at Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Jonas Nässén

Senior Researcher at Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2015-09-21