Förändringar för mer hållbara konsumtionsmönster
Book chapter, 2015

Author

Jörgen Larsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Jonas Nässén

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

John Holmberg

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Olof Drakenberg

University of Gothenburg

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Jörgen Larsson (red.)

44-52
978-91-620-6653-6 (ISBN)

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Climate Research

ISBN

978-91-620-6653-6

More information

Created

10/8/2017