LRF och Svenskt flyg svarar inte om klimatmålen
Magazine article, 2015

Sammantaget ser vi inget i motdebattörernas argument som talar emot att införa styrmedel, till exempel konsumtionsskatter, inom dessa områden där inga stora tekniska lösningar finns i sikte, skriver 14 miljö- och energiforskare i slutrepliken till sin text om flyg- och köttskatt (26/2).

Author

David Andersson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Anders Biel

University of Gothenburg

David Bryngelsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Olof Drakenberg

University of Gothenburg

Tommy Gärling

University of Gothenburg

John Holmberg

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Sverker C. Jagers

University of Gothenburg

Jörgen Larsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Jonas Nässén

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Cecilia Solér

University of Gothenburg

Thomas Sterner

University of Gothenburg

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Dagens Nyheter

1101-2447 (ISSN)

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Energy

Subject Categories

Economics and Business

More information

Created

10/7/2017