Trygghetsboende med digitalt stöd
Research Project , 2021

Syftet med projektet är att bättre kunna förstå vilka prioriterade behov som finns hos hyresgästerna och deras anhöriga kring trygghet och möjligheterna till digitalt stöd i vardagen. Utifrån detta skall vi undersöka hur möjliggörande teknik med bla IoT kan integreras som en del av Trygghetsboendets verksamhet och i hyresgästens bostad.

Samhället står inför en omfattande digitalisering av välfärdssektorn, inklusive omsorg och omsorgstjänster. Med hjälp av trygghetsskapande teknik, baserat på till exempel IoT (Internet Of Things), skall välfärdssektorn kunna hantera sina stora utmaningar. För att kunna förstå faktiska behov hos äldre behöver man kunna testa lösningarna i en verklig miljö.

Participants

Göran Lindahl (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Collaborations

Eksta

Kungsbacka, Sweden

Jonas Enebrand AB

Göteborgs, Sweden

Krook & Tjäder Arkitekter

Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Municipality of Kungsbacka

Kunsbacka, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

TH1NG Connective AB

Borlänge, Sweden

University of Borås

Borås, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2020-04098
Funding Chalmers participation during 2021

More information

Latest update

2022-03-31