Syrebehov och hastighet (ODaR) som en känslig indikator för mikrobiell tillväxtpotential i dricksvatten
Research Project, 2022 – 2024

Description missing.

Participants

Kathleen Murphy (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Funding

Formas

Project ID: 2021-01411
Funding Chalmers participation during 2022–2024

More information

Latest update

2022-04-01