2HEVV två-takts vätgasmotor med variable ventiltider
Research Project, 2021 – 2023

Huvudmålet i detta projekt är att för en vätgasdriven förbränningsmotor uppnå samma effektdensitet som en vanliga dieselmotorer utan att kompromissa på verkningsgrad och emissioner, så att motorstorleken inte behöver växa. I projektet undersöks vidare ett nytt förbränningskoncept och fritt ventilsystem som möjliggör två-takts drift på vätgas. Grön vätgasdrift i
förbränningsmotorer är en möjlighet att nå fossilfrihet för tunga fordon som annars är svåra att elektrifiera.

Participants

Lucien Koopmans (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Combustion and Propulsion Systems

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: Dnr2021-037021,P47119-2
Funding Chalmers participation during 2021–2023

More information

Latest update

2022-04-08