Utveckling av metodik för satellitbaserad forskning och övervakning av kol- och vatten-cykeln i boreala skogsekosystem
Research Project, 2021 – 2022

Description missing.

Participants

Lars Ulander (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Geoscience and Remote Sensing

Albert Monteith

Chalmers, Space, Earth and Environment, Geoscience and Remote Sensing

Funding

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Project ID: SLU
Funding Chalmers participation during 2021–2022

More information

Latest update

2022-05-23