Strengthen food sector research and innovation by enabling use of neutron and synchrotron techniques
Research Project, 2021 – 2024

Syfte och mål: Syftet är att stärka den svenska livsmedelssektorn och öka dess innovationskraft genom att långsiktigt tillgodogöra sig de stora möjligheter som MAX IV, ESS och dess internationella motsvarigheter ger.
Projektet medger primärt kompetensuppbyggnad för etablerade forskare vid svenska forskningsorganisationer med livsmedelsforskning. Akademin/forskningsinstitut spelar en viktig roll eftersom industrins användning av denna typ av anläggningar ofta sker via forskare på dessa institutioner. Förväntade effekter och resultat: Höjd kompetens kring röntgen och neutronbaserade karakteriseringsmetoder och anpassade förutsättningar vid anläggningarna möjliggörs genom att föra samman experter inom livsmedelsvetenskap och bla röntgen/neutron metoder och datautvärdering. Detta bedöms vara en viktig möjliggörare för en vetenskapligt driven livsmedelsindustri, med hållbar processteknik, längs hela värdekedjan och öka möjligheten att attrahera vetenskapliga talanger.

Participants

Anna Ström (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry

Collaborations

European Spallation Source (ESS)

Lund, Sweden

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Kristianstad University

Kristianstad, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Linnaeus University

Växjö, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Malmö university

Malmö, Sweden

Örebro University

Örebro, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

The Swedish Food Federation

Stockholm, Sweden

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2021-04909
Funding Chalmers participation during 2021–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-04-13