Kalixbron
Research Project , 2021 – 2022

Mål: Att förbättra prestanda och livslängd för befintliga broar.
Bakgrund: Samhället kan använda broar på ett mer hållbart sätt och spara resurser.
Metod: Kalix-bron kommer att användas som testbädd för FoU-aktörer (KTH, LTU, Chalmers och LTH) för att använda,
demonstrera, kalibrera och finjustera metoder och tekniker för att möta projektets mål. I fokus är tillståndsutvärderingen av
spännarmeringen.
Genomförandet är indelat i tre faser: (1) Planering och datainsamling, (2) Analys av resultat och (3) Utvärdering av metoder. 

Med avancerad utrustning och mängder av sensorer kommer mätdata att samlas in samtidigt som tung trafik som körs under kontrollerade former i bägge färdriktningar för att sedan analyseras. Resultataten kommer att redovisas i ett antal vetenskapliga publikationer under de kommande åren.

Participants

Mario Plos (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Sintef Byggforsk

Trondheim, Norway

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2021-58089,7456
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-05-06