Ett hållbart proteinskifte
Research Project, 2022 – 2025

I Sverige och Europa sker en mycket snabb utveckling av växtbaserade livsmedel. Efterfrågan spås fortsätta att öka, och både nya och gamla företag investerar stora summor. Konsumenternas proteinskifte från rött till grönt sker ofta av klimatskäl, men för att hävda sig i konkurrensen måste produkterna inte bara smaka och se
rätt ut, utan dessutom göra gott på andra sätt. Även om gröna proteiner många gånger har ett lågt klimatavtryck finns frågetecken kring hur de nya produkterna som ersätter kött påverkar hälsan. Det gäller inte minst upptag av järn och zink hos unga kvinnor, som är en stor konsumentgrupp. I detta projekt skapar Chalmers en unik innovations- och utbildningsmiljö för att hjälpa livsmedelsproducerande företag att utveckla växtbaserade livsmedel som kan möta den internationella konkurrensen och är riktigt hållbara, för både miljön och
hälsan. Det gäller näringsmässig och upplevelsemässig produktutveckling med fokus på lokala råvaror, exempelvis ärtor och åkerbönor. Chalmers världsledande forskningsresurser inom upptag av näringsämnen görs tillgängliga för företagen, samt kompletteras med teknisk utrustning (extruderingsmaskin för material som bearbetas under höga temperaturer, tryck och skjuvkrafter och till sist pressas
genom ett formande munstycke) för att utveckla innovativa texturer, former och smaker i samverkan med forskarna. Genom att den kunskap som genereras i miljön omsätts i nya produkter ökar de deltagande företagen sin konkurrenskraft och vinner konsumenternas förtroende på lång sikt.

Participants

Ann-Sofie Sandberg (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: RUN2022-00041
Funding Chalmers participation during 2022–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-07-01