Storskalig produktion av biokol som förnybar råvara i den fossilfria värdekedjan inom järn- och stålindustrin
Research Project, 2022 – 2026

Järn- och stålindustrins användning av fossilt kol står bakom huvuddelen av deras växthusgasutsläpp. Ersättning av det fossila kolet med biokol utgör en möjlighet att eliminera dessa nettoutsläpp inom omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Dock saknas idag teknologi för storskalig och kostnadseffektiv produktion av biokol.
Projektet siktar på att ta fram en lösning i form av ett reaktorkoncept som möjliggör att storskalig produktion av biokol kan integreras i befintliga kraft- och fjärrvärmepannor. Detta kräver kunskap om hur biokolets egenskaper påverkas av biomassans omblandning i reaktorn samt metoder för att kontrollera dessa.
Projektet kombinerar försök i labb och industriell skala med modellering och inkluderar forskningsgrupper, teknikutvecklingsföretag, pannägare och järn- och stålindustrin. Efter projektet skall ett reaktorkoncept finnas redo för en
implementering som kan förse industripartnerna med upp till 80 kton/år av biokol, det vill säga cirka -290 kton koldioxid/år.

Participants

David Pallarès (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

BioShare

Karlstad, Sweden

Eon SE

Essen, Germany

Höganäs

Höganäs, Sweden

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SSAB AB

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P-2022-00212
Funding Chalmers participation during 2022–2026

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-08-15