Total BIM - En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt
Research Project, 2021 – 2024

Syftet med detta projekt är att skapa kunskap och förståelse kring vilka mekanismer och faktorer som påverkar utfallet vid genomförandet av ett Total BIM (Byggnads Informations Modeller) projekt. Utifrån denna förståelse kan sedan en process från projektering, upphandling/inköp till produktion och förvaltning skapas. Denna process kan således agera som en katalysator för digital utveckling mot produktionsanpassad BIM och en digital tvilling av byggarbetsplatsen. I detta projekt kommer Total BIM konceptet primärt angripas utifrån ett produktionsperspektiv. Målsättningen är att detta skall leda till en mer produktionsanpassad projektering och i slutändan en mer effektiv och produktiv byggproduktion.

Participants

Mattias Roupé (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Oliver Disney

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Funding

Digital Twin Cities Centre

Funding Chalmers participation during 2021–2024

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: SBUF14063
Funding Chalmers participation during 2021–2024

Publications

2022

Total BIM As a Digital Disruption

Paper in proceeding

More information

Latest update

2023-09-06