Total BIM - En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Syftet med detta projekt är att skapa kunskap och förståelse kring vilka mekanismer och faktorer som påverkar utfallet vid genomförandet av ett Total BIM (Byggnads Informations Modeller) projekt. Utifrån denna förståelse kan sedan en process från projektering, upphandling/inköp till produktion och förvaltning skapas. Denna process kan således agera som en katalysator för digital utveckling mot produktionsanpassad BIM och en digital tvilling av byggarbetsplatsen. I detta projekt kommer Total BIM konceptet primärt angripas utifrån ett produktionsperspektiv. Målsättningen är att detta skall leda till en mer produktionsanpassad projektering och i slutändan en mer effektiv och produktiv byggproduktion.

Deltagare

Mattias Roupé (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Oliver Disney

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Finansiering

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Digital Twin Cities Centre

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: SBUF14063
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Publikationer

2024

Embracing BIM in its totality: a Total BIM case study

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-27