Energieffektivisering och varsam renovering av fritidshus
Research Project, 2022 – 2024

Projektet undersöker användande av fritidshus med kulturvärden och vilka effekter eventuell renovering och energieffektivisering har för det svenska energisystemet, för flöden av byggmaterial, och för kulturvärden i fritidshusbebyggelsen. Detta görs genom en identifiering av olika typer av svenska fritidshus, hur de används, dess energianvändning samt genomförda och planerade renoveringsåtgärder. Målet är att syntetisera befintlig kunskap och
utveckla en metod för en bred kartläggning i ett nästa steg. Metoden bygger på rapportering av information från ägare genom en enkät som utvecklas och testas för ett antal typer av fritidshus och användarprofiler. Målet är också att identifiera lämpliga energieffektiviseringsåtgärder anpassade för olika typer av
fritidshus. För varje åtgärd uppskattas energieffektiviseringspotentialen, klimatpåverkan och eventuell fuktrisk samt påverkan på kulturvärden. Resultaten kan även användas av myndigheter för att utforma styrmedel riktade till
fritidshus.

Participants

Paula Femenias (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Maria Elander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Tanja Hellsten Romeborn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Jasmine Jose

Timavlönade Byggnadsdesign

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00125
Funding Chalmers participation during 2022–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-12-14