Flexibilitet och energieffektivisering i byggnader med solel och fordonsladdning
Research Project, 2020 – 2023

I detta projekt kommer ett antal verktyg att utvärderas med syfte att se hur de kan bidra till en ökad flexibilitet och ett bättre utnyttjande av den decentraliserade solel-genereringen. Projektet bygger vidare på två tidigare projekt – ”Från solel till användare” och ” Prognostisering för styrning av lokalt batterilager” – där kombinationen solel och batterilagring har studerats utifrån ett småhusperspektiv, med utgångspunkt att öka utnyttjandegraden av solelen och minska förlusterna i byggnaden genom att använda lagring och lastförflyttning.

Målet med projektet är att studera hur olika systemlösningar, kombinationer av systemlösningar samt styrning kan bidra till ökat utnyttjande av solel, vilka faktorer som är avgörande för att få ett sådant system effektivt samt vilka verktyg som kan användas för att öka systemets flexibilitet och potentialen för dessa. Bland annat kommer intern växel- och likströmsförsörjning i byggnaden, i kombination med lagring (termiskt och elektriskt), lastförflyttning samt solelprognostisering och lastprediktering studeras.

Participants

Torbjörn Thiringer (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Collaborations

Cell Solar Nordic AB

Stockholm, Sweden

Derome

Veddige, Sweden

EQUA Solutions AB

Stockholm, Sweden

Herrljunga Elektriska

Herrljunga, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

TMF

Stockholm, Sweden

Uppsala University

Uppsala, Sweden

WILO Nordic AB

Växjö, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 50986-1
Funding Chalmers participation during 2020–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2023-02-21