Hållbar masshantering - indikatorer och nyckeltal för incitament för reducerad klimatpåverkan vid upphandling
Research Project, 2021 – 2022

Syftet med detta projekt ar att, i en forstudie, ta fram preliminara forslag pa indikatorer och nyckeltal som kan anvandas for att satta krav och ge incitament i Trafikverkets upphandlingar for att forbattra masshanteringen, saval i planeringen av projekt som i sjalva utforandet. De krav och incitament som pa langre sikt skall arbetas fram kunna anvandas vid upphandlingar och darmed bidra till att entreprenorer kommer att arbeta mer cirkulart, hallbart och innovativt med masshantering an i dagslaget. Huvudsyftet ar att upphandlingsforfarandet ska bidra till att uppna Trafikverkets mal att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast ar 2045.
Specifikt kommer fokus att vara pa att forstarka en cirkular masshantering. En okad cirkular masshantering bidrar till okade mojligheter for uppfyllande av Trafikverkets klimatmal men forvantas aven ge andra positiva effekter sasom minskat uttag av ravaror och minskad negativ paverkan pa landskapsbild och ekosystemtjanster. Aven en prelirninar berakningsmall for redovisning av indikatorer och nycketatal tas fram for att undersoka vilka indikatorer och nyckeltal som redan idag skulle kunna anvandas utifran befintliga krav, och for att fa en okad kunskap om hur dessa nyckeltal varierar i olika projekt. 

Participants

Jenny Norrman (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Yvonne Andersson-Sköld

Chalmers, Architecture and Civil Engineering

Funding

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Project ID: TRV2021/55211
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-12-14