Linjesjöfartens roll för robusta försörjningskedjor
Research Project, 2021 – 2024

Projektet bygger vidare på erfarenheter av de störningar på internationella försörjningskedjor som orsakades av arbetsmarknadskonflikten vid APM terminals i Göteborg och lägger till erfarenheter från störningarna av Covid-19-pandemin. Fokus ligger på inom-europeiska flöden och särskilt RoRO-fartyg och RoPAx-färjor som anlöper Sverige. Syftet är att minska effekterna av framtida störningar i de försörjningskedjor som använder sjöfart genom att kartlägga och analysera hur dessa kedjor har påverkats av Covid-19 pandemin och vilka åtgärder aktörerna tagit för att minska påverkan. Studien tar ett svenska perspektiv och fokuserar på linjesjöfart inom Europa.

Participants

Ceren Altuntas Vural (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Collaborations

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2020/50843
Funding Chalmers participation during 2021–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-12-14