Testområde på lös lera - Karakterisering
Research Project, 2022 – 2024

Detta delprojekt syftar till att ta fram tillräckligt med underlag och förutsättningar för att kunna karakterisera de geotekniska egenskaperna i området norr om Göteborg där en provbank med instrumentering är tänkt att anläggas. För att få fram underlag för avancerad forskning krävs att jordprofilen karakteriseras på ett detaljerat sätt vad gäller egenskaperna i leran, att mätning av pågående sättning i området utförs samt att få till instrumentering för mätningar av naturliga variationer av bl.a. portryck.

Provbanken som kan byggas i ett framtida pilotprojekt ska under lång tid kunna ge säker och relevant indata och underlag för forskning. Det slutliga målet är att genom mätning och uppföljning av denna provbank kunna studera deformations- och portrycksutveckling över tid för djupa lösa lerlager samt förbättra beräkningsmetoder/-modeller.

Sverige har äldre testområden utanför Stockholm från 40–50 talet som har givit mycket forskningsresultat som kommit branschen till nytta och där mät- och undersökningsdata fortfarande används än idag. Dessa äldre provfält erbjuder dock inte den information som krävs för att validera beteendet av en normal bank på lösa leror eller för att validera nya eller gamla analysverktyg. Behovet är stort för ett nytt testområde med provbank på djupa lösa lerlager för att bla validera sättningsberäkningarna vid lasttillskott strax under respektive strax över lerans förkonsolideringstryck (gränsspänning), dvs ungefär som hur vi bygger bankar idag.

Participants

Mats Karlsson (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2022/80523
Funding Chalmers participation during 2022–2024

More information

Latest update

2022-12-22