Framtidens kontrollrum för hållbara elkraftsystem
Research Project, 2022 – 2027

Det framväxande elkraftsystemet med hög andel förnybar kraftproduktion är allt mindre planerbart och uppvisar andra fysikaliska egenskaper än tidigare. Detta innebär att arbetet för kontrollrumsoperatörer som övervakar och säkerställer systemstabilitet förändras från passivt övervakande till ett mer aktivt och intensivt kognitivt arbete. Detta påkallar i sin tur att man måste skapa stödsystem och arbetspraktiker som kan hantera en god anpassningsförmåga relativt de allt mer dynamiska förloppen. Operatören kan vid aktiv övervakning komma att på kort tid inom minuter eller sekunder avkrävas snabba beslut. Detta kräver i sin tur
god lägesuppfattning om både elkraftsystemet och omgivande faktorer t.ex. väderförhållanden. Detta tvärvetenskapliga projekt syftar till att utveckla kunskap och expertkompetens inom elkraftteknik, människa-maskin interaktion och kunskap om människans situationsuppfattning och beslutsfattande i syfte att säkerställa ett stabilt och hållbart elkraftsystem.

Participants

Anna-Lisa Osvalder (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design & Human Factors

Signe Svensson

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design & Human Factors

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00177
Funding Chalmers participation during 2022–2027

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2024-01-08