Effective System Solutions for Heavy Electric Trucks
Research Project, 2020 – 2025

Tunga ellastbilar är en sannolik lösning även för medellånga och långväga transporter, men på grund av att de ofta är beroende av att dela publika snabbladdare med många andra lastbilar så är det svårt att säkerställa att hela systemet blir kostnadseffektivt och robust. Syftet med projektet är att ta ett helhetsgrepp på hur man uppnår en systemlösning som skall vara effektiv ur ett tekniskt, ekonomiskt och operationellt perspektiv.

Participants

Anders Grauers (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Johannes Karlsson

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: Triple F Projekt nr: 2020.3.2.32
Funding Chalmers participation during 2020–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2023-02-02