Evaluation of capacity constraints in the Swedish low- and medium voltage grid network when having a 100% renewable electricity system
Research Project, 2023 – 2026

Projektet ämnar att utveckla en nätverksmodell över hela Sveriges låg-, mellan- och högspänningsnät. Modellen kommer att användas för att analysera: (i) var riskerar kapacitetsbrist att uppstå i elnätet; (ii) optimal placering av nya laster (t.ex. laddstationer för elbilar) och sol- och vindkraftverk för att minska påverkan på nätet; och (iii) Var man får störst värde av energilagring (batterier). Nätverksmodellen är unik genom att den inte kräver någon känslig information
om dagens elnät, samt dess geografiska täckning (hela Sverige). Ett mål är också att modellen ska användas utanför projektet då vi sett att det finns ett mycket stort intresse bland elnätsbolag, fordonstillverkare, Göteborg stad och myndigheter.

Participants

Maria Taljegård (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00740
Funding Chalmers participation during 2023–2026

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-03-15