Power Väst 2021-2022
Research Project, 2021 – 2022

Projektet är en fortsatt drift och utveckling av Power Väst. Fokus är på lokal och regional nytta av förnybar elproduktion, i synnerhet vindkraft, och innefattar kunskapshöjande insatser och aktiviteter. Projektparterna är Energikontor Väst, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Chalmers. Projektet tar tugångspunkt i Power Väst-arbetet samt Västra Götaland - En pilot för hållbar vindkraftsutbyggnad. VGR är en viktig samverkanspart. Marknad och bransch inom förnybar elproduktion blir allt mognare med resurser och kunskap för att utveckla teknik, marknad och produktion. Utmaningarna ligger på hur marknaden kan utvecklas utifrån andra samhällsintressen och
lokalekonomiska effekter. Detta kräver lokal förankring och facilitering som kan undanröja hinder och påvisa möjligheter. Lokalt fotarbete, analys och dialog helt enkelt. Viktigt är att informera om den senaste forskningen inom Vindval och teknikutveckling så att beslut som tas bygger det på det senaste kunskapsläget.

Participants

Sara Fogelström (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Collaborations

Energikontor väst

Göteborg, Sweden

Innovatum

Trollhättan, Sweden

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Göteborg, Sweden

Region Västra Götaland

Vänersborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 52542-1
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-03-16