Efficient electrified logistics to access restricted areas (EELAB)
Research Project, 2023 – 2025

F&I demonstration av dagligvaruflöde till ett accessbegränsat område med elektriska lastbilar kommer att utföras med målet att utveckla en samhälls- och affärsekonomiskt total systemlösning som tillfredsställer miljökrav inklusive fossilfrihet, energieffektivitet och låga emissioner, såväl för drift som uppbyggnad av systemet. En affärslivscykelvärdering ur ett totalt systemperspektiv skall utvecklas och tillämpas för att utröna hur denna typ av transportlösning skall kunna bli konkurrenskraftig. Olika delsystemlösningar, som kan bidra till målet skall också utforskas, bl a: logistikplanering

(konsolidering, rutter, fordonsdimensionering, etc) baserat på leverantörers och mottagares behov; en välisolerad lastbärare för kyl- och frysvaror med litet luftläckage och optimalt kylaggregatutformning; lastbilsplattform med energilager och digitaliserad funktionalitet; ett integrerat styrsystem för optimering av det totala systemets funktion.

Participants

Henrikke Baumann (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

Carrier Corporation

Palm Beach Gardens, USA

Göteborgs lastbilscentral (GLC)

Hisings Backa, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Specialkarosser Aktiebolag

Falkenberg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2022-00942
Funding Chalmers participation during 2023–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-05-18