Increased service life and circularity of die casting tools (LivsVerk)
Research Project, 2023 – 2025

Projektet LivsVerk ämnar öka livslängden, minska oplanerade stopp samt öka återtillverkning av pressgjutverktyg. Detta nås genom att förbättra ytan på pressgjutverktyg genom att ta fram rätt ytegenskaper på rätt plats i pressgjutverktygen. Rutiner och strategier kring slitageanalys, underhåll, reparationer och återtillverkning kommer utvecklas.
Vid pressgjutning av aluminium finns det flertalet olika slitagemekanismer som minskar livslängden av pressgjutverktyg samt orsaker oplanerade stopp. Detta är kostsamt för miljön då energi och råvaror går åt till tillverkning av nya pressgjutverktyg, mängden kassation ökar och höga krav på aluminiumkvalitén i smältan. Därutöver är det kostsamt för företagen och i slutändan konsumenterna.

En del av lösningen är att ta fram rätt yta på rätt plats i pressgjutverktygen för att öka motståndskraften mot rätt typ av slitage. Detta kan göras genom att välja rätt stål i kombination med ytbehandling och ytbeläggning. En annan viktig strategi är att utveckla effektiva och enkla metoder för slitageanalys för identifiering av underhåll, både när underhållet behövs och vilken typ av underhållning. Dessa två punkter är huvudstrategin för projektet LivsVerk där slutmålet är en pressgjutningsindustri med lägre påverkan på miljön genom längre livslängd och högre andel återtillverkade pressgjutverktyg samt färre oplanerade stopp.
 

Participants

Johan Ahlström (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Engineering Materials

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2023-00816
Funding Chalmers participation during 2023–2025

More information

Latest update

2023-07-24