Swedish CardioPulmonary bioImage Study (SCAPIS 2)
Research Project, 2024 – 2026

Under 2013-2018 undersöktes 30 000 personer i åldern 50-64 år i SCAPIS. Detta skedde på universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. SCAPIS 2 är en fortsättning på SCAPIS, där hälften av alla SCAPIS-deltagare undersöks på nytt. 15 000 slumpvis utvalda SCAPIS-deltagare bjuds in och genomgår i stort sett samma undersökningar som förra gången.

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen. Över 2 miljoner människor i Sverige lever idag med hjärt-kärlsjukdomar och över 1 miljon lever med lungsjukdom. Med hjälp av SCAPIS är målet att kunna stoppa sjukdomarna innan de uppstår.
Genom att undersöka SCAPIS-deltagare på nytt får forskarna en bild av hur kranskärlssjukdom och lungsjukdom utvecklas över tid. Det kommer att ge forskarna ännu bättre möjligheter att i tid hitta individer med hög risk och att utveckla mer precisa metoder och behandlingar för att förebygga och förhindra sjukdom i hjärta, kärl och lungor.

Participants

Rikard Landberg (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Funding

Swedish Heart-Lung Foundation

Project ID: 20230418
Funding Chalmers participation during 2024–2026

More information

Latest update

2024-06-12