Artificial Intelligence Machine Learning in Ship Hydrodynamics
Research Project, 2024 – 2028

Sjöfartsområdet har genomgått betydande regeländringar under 2023, drivet av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) uppdaterade strategi för att minska växthusgasutsläppen från fartyg. IMO GHG-strategin 2023 fokuserar på att förbättra energieffektivitetskraven för nya fartyg och främja antagandet av teknologier med noll eller nära-nollutsläpp. Dessutom har Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) och Carbon Intensity Indicator (CII) blivit obligatoriska från och med den 1 januari 2023, vilket uppmanar fartygsägare och -förvaltare att bedöma och förbättra sina fartygs miljöprestanda.
Med detta i åtanke förväntar sig DNV Maritime Forecast 2050 (2022) att både EEXI och CII kommer att ha en betydande påverkan på fartygsdesign och -drift. För att möta detta problem är en av de möjliga lösningarna optimerade design och uppgradering av fartyg genom att förbättra hydrodynamisk prestanda. För att förstå effekterna av alla parametrar  på design- och uppgraderingsprocessen behöver digitala teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning och optimeringsplattformar användas och utvecklas (DNV Maritime Forecast 2050).

Participants

Wengang Mao (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Marine Technology

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: 2023/33522
Funding Chalmers participation during 2024–2028

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2024-06-13