Thermo-mechanical fatigue of NI-based supperalloys (TMF II)

De ökande miljökraven på flygmotorer gör att kraven på de ingående komponenterna ökar. Utmaningen är att konstruera delar med lägre vikt och högre temperatur, men ändå med bibehållen eller ökad tillförlitlighet. För att klara detta krävs nya material och metoder som kan hantera de tuffare miljöerna. Projektet syftar till att skapa förståelse för deformationsbeteendet hos nya superlegeringar vid dessa högre temperaturer, när tidsberoende och termomekaniska effekter blir mer framträdande, för att kunna prediktera livslängden på nya komponenter.

Participants

Christer Persson (contact)

Professor at Materials and Manufacturing Technology, Materials Technology

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2013–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-12-15