Thermo-mechanical fatigue of NI-based supperalloys (TMF II)
Research Project , 2013 – 2017

De ökande miljökraven på flygmotorer gör att kraven på de ingående komponenterna ökar. Utmaningen är att konstruera delar med lägre vikt och högre temperatur, men ändå med bibehållen eller ökad tillförlitlighet. För att klara detta krävs nya material och metoder som kan hantera de tuffare miljöerna. Projektet syftar till att skapa förståelse för deformationsbeteendet hos nya superlegeringar vid dessa högre temperaturer, när tidsberoende och termomekaniska effekter blir mer framträdande, för att kunna prediktera livslängden på nya komponenter.

Participants

Christer Persson (contact)

Professor vid Materials Technology

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-12-15