5G för fordonstillämpningar
Research Project, 2014 – 2017

Detta projekt syftar till att forska och utveckla 5G komponenter för att göra 5G fordonsvänligt och därmed göra det möjligt för nya affärsområden inom fordon-telekom. Fokus i projektet ligger på enhet-till-enhet (D2D) kommunikation (en viktig komponent i 5G). D2D länkar kommer att erbjuda korta fördröjningar och pålitligt fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-väg infrastruktur (V2I) kommunikation. Länkarna kan användas för trafiksäkerhet samt allmänt informationsutbyte mellan fordon. Projektet gör det möjligt för fordonindustrin att erbjuda innovativa koncept och metoder för uppkopplade lösningar i infrastrukturen som att utveckla säkerheten för människor och effektivisera transportsystemen även när nätverkstäckning inte är tillgänglig. Därför är det här projektet en nyckel för fordonsindustrin i Sverige för att visualisera kundernas samspel med uppkopplade tjänster, trafiksäkerhet och intelligenta transportsystem.

Participants

Erik Ström (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Communication, Antennas and Optical Networks

Collaborations

Ericsson

Stockholm, Sweden

Qamcom Research & Technology

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-01387
Funding Chalmers participation during 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-09-06