5G för fordonstillämpningar
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Detta projekt syftar till att forska och utveckla 5G komponenter för att göra 5G fordonsvänligt och därmed göra det möjligt för nya affärsområden inom fordon-telekom. Fokus i projektet ligger på enhet-till-enhet (D2D) kommunikation (en viktig komponent i 5G). D2D länkar kommer att erbjuda korta fördröjningar och pålitligt fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-väg infrastruktur (V2I) kommunikation. Länkarna kan användas för trafiksäkerhet samt allmänt informationsutbyte mellan fordon. Projektet gör det möjligt för fordonindustrin att erbjuda innovativa koncept och metoder för uppkopplade lösningar i infrastrukturen som att utveckla säkerheten för människor och effektivisera transportsystemen även när nätverkstäckning inte är tillgänglig. Därför är det här projektet en nyckel för fordonsindustrin i Sverige för att visualisera kundernas samspel med uppkopplade tjänster, trafiksäkerhet och intelligenta transportsystem.

Deltagare

Erik Ström (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Qamcom Research & Technology

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01387
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06