5G för fordonstillämpningar
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Detta projekt syftar till att forska och utveckla 5G komponenter för att göra 5G fordonsvänligt och därmed göra det möjligt för nya affärsområden inom fordon-telekom. Fokus i projektet ligger på enhet-till-enhet (D2D) kommunikation (en viktig komponent i 5G). D2D länkar kommer att erbjuda korta fördröjningar och pålitligt fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-väg infrastruktur (V2I) kommunikation. Länkarna kan användas för trafiksäkerhet samt allmänt informationsutbyte mellan fordon. Projektet gör det möjligt för fordonindustrin att erbjuda innovativa koncept och metoder för uppkopplade lösningar i infrastrukturen som att utveckla säkerheten för människor och effektivisera transportsystemen även när nätverkstäckning inte är tillgänglig. Därför är det här projektet en nyckel för fordonsindustrin i Sverige för att visualisera kundernas samspel med uppkopplade tjänster, trafiksäkerhet och intelligenta transportsystem.

Deltagare

Erik Ström (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Qamcom Research & Technology

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06