Online-laboratorium för medicinsk bildanalys
Research Project , 2012 – 2014

En tjänsteplattform för medicinsk bildanalys har realiserats inom ramen för projektet. Demonstratorn binder via ett antal länkar samman vårdgivare med teknikleverantörer och tillgängliggör både nya och äldre tekniska metoder på ett effektivt sätt. Nya metoder för bildanalys och områden där bildanalys kan ge bättre sjukvård har även identifierats. Projektet har med framgång lyckats skapa och utvärdera ett antal länkar via vilka vårdgivare kan ta del av bildanalys som en tjänst både på ett tekniskt och ett affärsmässigt plan. Den demonstrator som nu finns förväntas leda till att både befintliga och nya bildanalystjänster snabbare och effektivare når vårdgivare och kan tillgodogöras patienter. Även en kommersiell nytta förväntas i form av mer konkurrenskraftiga svenska företag där bildlabbet fungerat som en katalysator för time-to-market och klinisk validering av forskningsresultat som grund för nya startups

Participants

Mikael Persson (contact)

Professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedical Electromagnetics

Collaborations

Advanced MR Analytics (AMRA)

Linköping, Sweden

Exini Diagnostics

Lund, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Sectra

Linköping, Sweden

Skåne University Hospital

Malmö, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-04-13