Online-laboratorium för medicinsk bildanalys
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

En tjänsteplattform för medicinsk bildanalys har realiserats inom ramen för projektet. Demonstratorn binder via ett antal länkar samman vårdgivare med teknikleverantörer och tillgängliggör både nya och äldre tekniska metoder på ett effektivt sätt. Nya metoder för bildanalys och områden där bildanalys kan ge bättre sjukvård har även identifierats. Projektet har med framgång lyckats skapa och utvärdera ett antal länkar via vilka vårdgivare kan ta del av bildanalys som en tjänst både på ett tekniskt och ett affärsmässigt plan. Den demonstrator som nu finns förväntas leda till att både befintliga och nya bildanalystjänster snabbare och effektivare når vårdgivare och kan tillgodogöras patienter. Även en kommersiell nytta förväntas i form av mer konkurrenskraftiga svenska företag där bildlabbet fungerat som en katalysator för time-to-market och klinisk validering av forskningsresultat som grund för nya startups

Deltagare

Mikael Persson (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Samarbetspartners

Advanced MR Analytics (AMRA)

Linköping, Sweden

Exini Diagnostics

Lund, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Sectra

Linköping, Sweden

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Malmö, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-13