Mikrovågsteknik för kvalitetskontroll i skogsindustrin (Skogsprojektet)
Research Project , 2011 – 2014

Syftet har varit att utvärdera marknadspotentialen för mikrovågsteknik för kvalitetsmätning i skogsindustrin, verifiera de tekniska krav som ställs på de möjliga produkterna och inom marknadssegmenten sågverk och skördare, liksom att utveckla affärsplan för fortsatt utveckling och kommersialisering. Vi har identifierat 3 affärsmöjligheter; timmersortering, optimering vid sågning, samt i skördaren. Teknisk verifiering av kundkrav för dessa affärsmöjligheter har genomförts, och de allra flesta krav kan uppfyllas.

Participants

Mikael Persson (contact)

Professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedical Electromagnetics

Collaborations

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2011–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-04-13