Mikrovågsteknik för kvalitetskontroll i skogsindustrin (Skogsprojektet)
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Syftet har varit att utvärdera marknadspotentialen för mikrovågsteknik för kvalitetsmätning i skogsindustrin, verifiera de tekniska krav som ställs på de möjliga produkterna och inom marknadssegmenten sågverk och skördare, liksom att utveckla affärsplan för fortsatt utveckling och kommersialisering. Vi har identifierat 3 affärsmöjligheter; timmersortering, optimering vid sågning, samt i skördaren. Teknisk verifiering av kundkrav för dessa affärsmöjligheter har genomförts, och de allra flesta krav kan uppfyllas.

Deltagare

Mikael Persson (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-13