Rethinking Wireless
Research Project, 2013 – 2017

Projektet är ett samarbete mellan Prof Kildals antenngrupp på Chalmers, det internationella bolaget Huawei, och Bluetest AB. Bluetest AB är ett spin off bolag från Chalmers som tillhandahåller test utrustning för smarta telefoner och andra trådlösa terminaler. Huawei har en antenn forskningsavdelning i Göteborg. Projektets målsättning är att utveckla svensk IPR till nytta för Bluetest AB, och som ska exploateras av Huawei relaterad till hårdvara för framtida MIMO system, för till exempel smarta telefoner, basstationer, och maskin-till-maskin kommunikation.

Participants

Per-Simon Kildal (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Communication, Antennas and Optical Networks

Collaborations

Bluetest

Göteborg, Sweden

Huawei

Shenzhen, China

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-03897
Funding Chalmers participation during 2013–2017

More information

Latest update

2021-04-13