Rethinking Wireless

Projektet är ett samarbete mellan Prof Kildal´s antenngrupp på Chalmers, det internationella bolaget Huawei, och Bluetest AB. Bluetest AB är ett spin off bolag från Chalmers som tillhandahåller test utrustning för smarta telefoner och andra trådlösa terminaler. Huawei har en antenn forskningsavdelning i Göteborg. Projektets målsättning är att utveckla svensk IPR till nytta för Bluetest AB, och som ska exploateras av Huawei relaterad till hårdvara för framtida MIMO system, för till exempel smarta telefoner, basstationer, och maskin-till-maskin kommunikation.

Participants

Per-Simon Kildal (contact)

Professor at Signals and Systems, Antennas

Collaborations

Bluetest

Göteborg, Sweden

Huawei Technologies Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2013–2017

More information

Created

2015-01-15