Nollvision och utökad produktivitet vid vägarbeten

Syftet med projektet är att öka säkerheten vid vägarbeten kopplat till hög produktivitet. Målet är att skapa förutsättningar för noll olyckor och ökad produktivitet på lång sikt. Arbetetsituationen vid vägarbeten är komplex med många aktörer inblandade samt omgivande trafik att ta hänsyn till. Dessutom ställs höga krav på produktivitet och effektivitet då det är ett kostnadskrävande arbete. En utslagsgivande kundönskan är hög produktivitet och Volvo CE ser en stor potential i att kunna koppla hög säkerhet till hög produktivitet och därmed stärka vår konkurrenskraft.

Participants

Jonas Sjöberg (contact)

Professor vid Electrical Engineering, Systems and control, Mechatronics

Collaborations

Volvo Construction Equipment

Eskilstuna, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2015 with 900,000.00 SEK

More information

Latest update

2015-10-20