Modeling and Signal Design for Multiple Antenna Architectures
Research Project, 2012 – 2015

I livcykelstudier av moderna trådlösa kommunikationssystem så har det uppskattats att basstationerna förbrukar 70%-90% av effekten för hela systemet (inklusive mobiltelefoner), och över 50% av energiförbrukningen över livscykeln för hela systemet (inklusive tillverkning, transporter, elektricitet, service, destruering mm). I dessa system är den största energitjuven det sista förstärkarsteget innan antennen i basstationen. Det är alltså av stor vikt att försöka minimera effektförbrukningen på detta förstärkarsteg. Vi föreslår ett projekt som handlar om att utveckla teoretiska/matematiska modeller för MIMO-sändare, för att sedan försöka minimera deras effektförbrukning. En mindre effektförbrukning leder till drastiskt reducerade kostnader och ökad tillförlitlighet för teleoperatörerna, och det finns dessutom starka miljöskäl till reducerad effektförbrukning, i skenet av dagens debatt om CO2-utsläpp.

Participants

Thomas Eriksson (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Communication, Antennas and Optical Networks

Christian Fager

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Microwave Electronics

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: 2011-5820
Funding Chalmers participation during 2012–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2016-10-25