Modeling and Signal Design for Multiple Antenna Architectures
Research Project , 2012 – 2015

I livcykelstudier av moderna trådlösa kommunikationssystem så har det uppskattats att basstationerna förbrukar 70%-90% av effekten för hela systemet (inklusive mobiltelefoner), och över 50% av energiförbrukningen över livscykeln för hela systemet (inklusive tillverkning, transporter, elektricitet, service, destruering mm). I dessa system är den största energitjuven det sista förstärkarsteget innan antennen i basstationen. Det är alltså av stor vikt att försöka minimera effektförbrukningen på detta förstärkarsteg. Vi föreslår ett projekt som handlar om att utveckla teoretiska/matematiska modeller för MIMO-sändare, för att sedan försöka minimera deras effektförbrukning. En mindre effektförbrukning leder till drastiskt reducerade kostnader och ökad tillförlitlighet för teleoperatörerna, och det finns dessutom starka miljöskäl till reducerad effektförbrukning, i skenet av dagens debatt om CO2-utsläpp.

Participants

Thomas Eriksson (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Communication, Antennas and Optical Networks, Communication Systems

Christian Fager

Full Professor at Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Microwave Electronics

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: 2011-5820
Funding Chalmers participation during 2012–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2016-10-25