Modellering och signaloptimering för sändararkitekturer med flera antenner
Forskningsprojekt, 2012 – 2015

I livcykelstudier av moderna trådlösa kommunikationssystem så har det uppskattats att basstationerna förbrukar 70%-90% av effekten för hela systemet (inklusive mobiltelefoner), och över 50% av energiförbrukningen över livscykeln för hela systemet (inklusive tillverkning, transporter, elektricitet, service, destruering mm). I dessa system är den största energitjuven det sista förstärkarsteget innan antennen i basstationen. Det är alltså av stor vikt att försöka minimera effektförbrukningen på detta förstärkarsteg. Vi föreslår ett projekt som handlar om att utveckla teoretiska/matematiska modeller för MIMO-sändare, för att sedan försöka minimera deras effektförbrukning. En mindre effektförbrukning leder till drastiskt reducerade kostnader och ökad tillförlitlighet för teleoperatörerna, och det finns dessutom starka miljöskäl till reducerad effektförbrukning, i skenet av dagens debatt om CO2-utsläpp.

Deltagare

Thomas Eriksson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2011-5820
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-25