Channel State Information Estimation for Enabling Cooperative Communications in Vehicular Ad-Hoc Networks

I Europa dör 40 000 människor och 1,7 miljoner skadas årligen i trafikolyckor. Aktiva säkerhetssystem (t ex elektronisk stabilitetskontroll) anses ha stor potential till att minska antalet olyckor. Nästa generation aktiva säkerhetssystem kommer att använda trådlös kommunikation för att utbyta information mellan fordon som befinner sig i närhet av varandra. På så sätt kan tex. krockar undvikas med hjälp av automatiska system. Kraven på säker kommunikation är förstås väldigt höga och det är inte trivialt att konstruera kommunikationssystem som uppfyller kraven. I detta projekt ämnar vi studera avancerade metoder för att mäta de kanalparametrar som samverkande kommunikationssystem behöver för att kunna fungera tillfredsställande. Exempel på parametrar är tidsfördröjningar och positioner hos fordonen.

Participants

Erik Ström (contact)

Professor at Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding years 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

Publications

2016

Radio Resource Management for D2D-based V2V Communication

Scientific journal article - peer reviewed

More information

Latest update

2016-12-28