Channel State Information Estimation for Enabling Cooperative Communications in Vehicular Ad-Hoc Networks
Research Project , 2012 – 2014

I Europa dör 40 000 människor och 1,7 miljoner skadas årligen i trafikolyckor. Aktiva säkerhetssystem (t ex elektronisk stabilitetskontroll) anses ha stor potential till att minska antalet olyckor. Nästa generation aktiva säkerhetssystem kommer att använda trådlös kommunikation för att utbyta information mellan fordon som befinner sig i närhet av varandra. På så sätt kan tex. krockar undvikas med hjälp av automatiska system. Kraven på säker kommunikation är förstås väldigt höga och det är inte trivialt att konstruera kommunikationssystem som uppfyller kraven. I detta projekt ämnar vi studera avancerade metoder för att mäta de kanalparametrar som samverkande kommunikationssystem behöver för att kunna fungera tillfredsställande. Exempel på parametrar är tidsfördröjningar och positioner hos fordonen.

Participants

Erik Ström (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Communication and Antenna Systems

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2016-12-28