Kanaltillståndsskattning för samverkande kommunikation i ad-hoc fordonskommunikationsnät
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

I Europa dör 40 000 människor och 1,7 miljoner skadas årligen i trafikolyckor. Aktiva säkerhetssystem (t ex elektronisk stabilitetskontroll) anses ha stor potential till att minska antalet olyckor. Nästa generation aktiva säkerhetssystem kommer att använda trådlös kommunikation för att utbyta information mellan fordon som befinner sig i närhet av varandra. På så sätt kan tex. krockar undvikas med hjälp av automatiska system. Kraven på säker kommunikation är förstås väldigt höga och det är inte trivialt att konstruera kommunikationssystem som uppfyller kraven. I detta projekt ämnar vi studera avancerade metoder för att mäta de kanalparametrar som samverkande kommunikationssystem behöver för att kunna fungera tillfredsställande. Exempel på parametrar är tidsfördröjningar och positioner hos fordonen.

Deltagare

Erik Ström (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2011-5824
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2016

Radio Resource Management for D2D-based V2V Communication

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-28