On the fundamental relation between soil creep and cyclic pile-soil response
Research Project, 2014 – 2017

Syftet med projektet är att studera samspelet mellan krypning och interaktionen påle-jord vid cyklisk belastning i sensitive lösa leror. Fokus är på brukstadiet (underhåll) därför att tidigare forskning har behandlad brottstadie. Nästan alla svenska lösa leror är medel- eller hög-sensitiva. Denna egenskap styr responsen vid små töjningar och lång tid, eftersom sensitivitet är associerad med sprödhet och stora deformationer. Dessutom kan stora deformationer och störning av jorden intill pålar och kc pelare under installationen resulterat i nedbrytning av hållfasthet och styvhet, särskilt i sensitiva leror såsom Göteborgsleran i denna studie. Installationseffekterna leder till deformationsproblem när strukturen är utsätts för pågående statiska och cykliska belastningar. Fokus i projektet kommer att ligga på grundläggande forskning om effekten av cykliska laster på kryphastighet i lösa leror, och dess effekt på den långsiktiga stabiliteten av mantelburna pålar under statiska och cykliska laster. Syftet är att skapa förståelse som gör det att möjligt modellera dessa frågor mer rigoröst inom ramen för en konstitutiv modellering anpassat för lösa leror. Jämfört med många empiriska samband ger detta ingenjören möjlighet att analysera effekten av cyklisk belastning på resultatet för infrastrukturen genom avancerade FE analyser.

Participants

Minna Karstunen (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Amardeep Amavasai

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Jelke Dijkstra

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Mats Karlsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV 2014/22553 ID 5649
Funding Chalmers participation during 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-06-24