Transport Efficiency and Environmental Application Living Lab.
Research Project , 2014 – 2016

Projektet etablerar en IT-projektplattform, ett Living Lab, för effektivare och mer hållbara godstransporter. Principen för detta Living Lab är att strömma fordons-, gods- och logistikdata under operativa godstransporter och att analysera och återkoppla data om potential för ytterligare effektivisering. Projektet utnyttjar dagens möjlighet att ta tillvara strömmad data ur fordon och testar olika sätt för strömmad data om gods, via GPS-system och RFID-teknik. I projektets fallstudier utvecklas fallspecifika metoder och applikationer för detaljerad identifiering och statistisk beräkning av effektivitetsindikatorer för godstransporten.Projektet fokuserar alltså på att frigöra branschens inre effektiviseringspotential, genom att med automatiska dataflöden möjliggöra högre precision på godstransporters operativa effektivitet. I ett längre perspektiv syftar projektet till att leverera de verktyg som behövs för att det ska vara möjligt att uppnå målen om effektiva transportsystem, som regeringen uttrycker som övergripande mål för transportpolitiken, dvs ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Participants

Per-Olof Arnäs (contact)

Vice Head Of Department, Undergraduate Education at Logistics & Transportation

Collaborations

AXelerate

Göteborg, Sweden

Bring Express

Mölndal, Sweden

DSV

Göteborg, Sweden

Fraktkedjan Väst

Mölnlycke, Sweden

Hogia

Stenungsund, Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Malmö university

Malmö, Sweden

NTM

Stockholm, Sweden

ÖGS-bolaget

Örebro, Sweden

PosTrack

Västerås, Sweden

Preem

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Viktoria Swedish ICT

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-05616
Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-11-29