Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA-LL)
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Projektet etablerar en IT-projektplattform, ett Living Lab, för effektivare och mer hållbara godstransporter. Principen för detta Living Lab är att strömma fordons-, gods- och logistikdata under operativa godstransporter och att analysera och återkoppla data om potential för ytterligare effektivisering. Projektet utnyttjar dagens möjlighet att ta tillvara strömmad data ur fordon och testar olika sätt för strömmad data om gods, via GPS-system och RFID-teknik. I projektets fallstudier utvecklas fallspecifika metoder och applikationer för detaljerad identifiering och statistisk beräkning av effektivitetsindikatorer för godstransporten.Projektet fokuserar alltså på att frigöra branschens inre effektiviseringspotential, genom att med automatiska dataflöden möjliggöra högre precision på godstransporters operativa effektivitet. I ett längre perspektiv syftar projektet till att leverera de verktyg som behövs för att det ska vara möjligt att uppnå målen om effektiva transportsystem, som regeringen uttrycker som övergripande mål för transportpolitiken, dvs ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Deltagare

Per-Olof Arnäs (kontakt)

Universitetslektor vid Logistik och transport

Samarbetspartners

AXelerate

Göteborg, Sweden

Bring Express

Mölndal, Sweden

DSV

Göteborg, Sweden

Fraktkedjan Väst

Mölnlycke, Sweden

Hogia

Stenungsund, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Malmö universitet

Malmö, Sweden

NTM

Stockholm, Sweden

ÖGS-bolaget

Örebro, Sweden

PosTrack

Västerås, Sweden

Preem

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29