Organisering av innovation och förnyelse i mediebolag

Medieindustrin genomgår ett betydande teknikskifte. Medieorganisationer behöver möta denna utmaning och utveckla hur de organiserar och driver innovativa och entreprenöriella aktiviteter. De har också ett behov av att organisera sig mer innovativt. Det övergripande syftet med projektet följer dessa behov: Att öka möjligheten för en grupp medieföretag att förnya sig och hantera en omfattande strukturomvandling, och att öka kunskapen om hur sådan omvandling kan organiseras och ledas. Syftet är därutöver att skapa en bredare diskussion om utvecklingsfrågor i mediebranschen.

Participants

Tobias Fredberg (contact)

Biträdande professor at Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Collaborations

Stampen Media Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Created

2015-02-12