Organisering av innovation och förändring i mediebolag
Research Project , 2013 – 2014

Målet är att ´samtidigt studera och stödja innovativa initiativ i en grupp medieföretag när de försöker förändra sig för att klara av stora förändringar i industrin´ Genom aktionsforskningsmetoder har forskargruppen stött de berörda organisationerna i sitt utvecklingsarbete. Två pilot/genombrottsprojekt samt en process för att definiera innovations- och förändringsbehov och samtidigt skapa mandat för förändring har drivits med stöd av forskargruppen.

Participants

Tobias Fredberg (contact)

Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-02557
Funding Chalmers participation during 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Created

2015-02-16