SINO-BRT
Research Project , 2012 – 2013

Projektet syfte har varit att genomföra en förstudie för att utveckla eco-innovativa koncept för BRT i Kina. Projektets mål har varit att öka kunskapen om BRT i Kina och identifiera möjligheterna och behov för framtida projekt. Projektet har byggt på existerande erfarenheter, genomfört undersökningar och utvecklat nya koncept för att förbereda för möjliga framtida projekt för att demonstrera och fältprova innovativa BRT lösningar med fokus på elektrifiering, ITS och säkerhet. Projektet har översiktligt identifierat möjliga aktörer för framtida samverkan i Kina.

Participants

Dan Andersson (contact)

Associate Professor at Logistics & Transportation

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2012-03163
Funding Chalmers participation during 2012–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-04-24