SINO-BRT
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Projektet syfte har varit att genomföra en förstudie för att utveckla eco-innovativa koncept för BRT i Kina. Projektets mål har varit att öka kunskapen om BRT i Kina och identifiera möjligheterna och behov för framtida projekt. Projektet har byggt på existerande erfarenheter, genomfört undersökningar och utvecklat nya koncept för att förbereda för möjliga framtida projekt för att demonstrera och fältprova innovativa BRT lösningar med fokus på elektrifiering, ITS och säkerhet. Projektet har översiktligt identifierat möjliga aktörer för framtida samverkan i Kina.

Deltagare

Dan Andersson (kontakt)

Docent vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24