Tekno-ekonomisk analys och Business Prototyping för forskargrupper

Syftet är att använda forskargruppens teoretiska kunskap och praktiska erfarenheter av att arbeta hypotesprövande med affärsutveckling bland uppstartsföretag för att komplettera och fördjupa Vinnovas existerande program och metoder för kommersiell och teknisk verifiering/validering av forskningsbaserade affärskoncept. Projektet fokuserar på en pilotomgång vid Chalmers. Vår ambition är dock att framgent sprida de vinna lärdomarna till universitet och institutioner i hela Sverige.

Participants

Henrik Berglund (contact)

Docent vid Chalmers University of Technology, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Collaborations

Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT)

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2015 with 988,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2017-05-08