Front- och sneda kollisioner: Utvärdering av skaderisk och skyddssystem för uppgraderade THOR dockan
Research Project , 2013 – 2014

Syftet är att få en djupare förståelse av bröstbelastning av den uppgraderade Thor-dockan i frontal och vinklad belastning av avancerade skyddssystem,. Projektet syftar också till att utvärdera skadekriterier föreslagna av THORAX-projektet och NHTSA, med avseende på real-life relevans och skyddssystems-respons. Förväntade effekter och resultat Att uppnå en ledande position genom att förstå och använda den uppdaterade Thor-dockan med avseende på användbarhet, skadeprediktering och skyddssystems-design. Vidare att förstå Thor´s funktionalitet i att reducera personskador på fältet i frontala och vinklade krockar som ett steg i att uppnå Nollvisionen Planerat upplägg och genomförande Utvärderingen av bröstbelastningen genomförs dels med hjälp av quasi-statiska table-top-prov av Thor-bröstkorgen, dels slädprov representativa för en modern bil med komplett docka och olika former av avancerade skyddssystem, och slutligen med simuleringar med Thor-FE-modellen. Thor kommer att jämföras med THUMS HBM FE-modell (Human Body Model) för att relatera resultat från krockprov med mänsklig respons.

Participants

Johan Davidsson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Collaborations

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-02643
Funding Chalmers participation during 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-19