Hållbara godstransporter i citymiljö

Hållbar stadsutveckling och transporter hanteras genom nya koncept för stadsdistribution för varor och passagerare. Urban transporter för människor och gods har snabbt blivit en av de stora miljöutmaningarna. Frågan är hur hållbar stad distribution kan möta de växande transportrelaterade oro god fördelning effektivitet, trafikstockningar, klimat och säkerhet i städerna.

Participants

Dan Andersson (contact)

Docent at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Maria Lindholm

Projektledare at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Collaborations

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Göteborgs stad, Trafikkontoret

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Technology

Gothenburg, Sweden

Funding

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Funding years 2010–2013

VINNOVA

Funding years 2010–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ha...

Created

2015-02-20