Hållbara godstransporter i citymiljö
Research Project , 2010 – 2013

Hållbar stadsutveckling och transporter hanteras genom nya koncept för stadsdistribution för varor och passagerare. Urban transporter för människor och gods har snabbt blivit en av de stora miljöutmaningarna. Frågan är hur hållbar stad distribution kan möta de växande transportrelaterade oro god fördelning effektivitet, trafikstockningar, klimat och säkerhet i städerna.

Participants

Dan Andersson (contact)

Logistics & Transportation

Maria Lindholm

Logistics & Transportation

Collaborations

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2009-04406
Funding Chalmers participation during 2010–2013

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Project ID: LTSprojekt10:1
Funding Chalmers participation during 2010–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ha...

Latest update

2019-12-04