Hållbara godstransporter i citymiljö
Forskningsprojekt, 2010 – 2013

Hållbar stadsutveckling och transporter hanteras genom nya koncept för stadsdistribution för varor och passagerare. Urban transporter för människor och gods har snabbt blivit en av de stora miljöutmaningarna. Frågan är hur hållbar stad distribution kan möta de växande transportrelaterade oro god fördelning effektivitet, trafikstockningar, klimat och säkerhet i städerna.

Deltagare

Dan Andersson (kontakt)

Logistik och transport

Maria Lindholm

Logistik och transport

Samarbetspartners

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2009-04406
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Logistik- och transport stiftelsen LTS

Projekt-id: LTSprojekt10:1
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ha...

Senast uppdaterat

2019-12-04